Doping – vad gäller och går det att fuska?

Varför informationen är bra att veta
Anledningen till att jag skriver dessa rader är att informationen kring doping i Sverige idag är under all kritik. Riksidrottsförbundets antidopingkampanjer är till största delen klipp på Youtube där man uppmanar folk att skippa alla kosttillskott och äta vanlig mat. När det kommer till doping är jag av åsikten att det bör behandlas som vilket annat ämne som helst. Det bör finnas information om vad som gäller och informationen bör var saklig och ovinklad. Tyvärr är det inte så idag och därför tänkte jag skriva ner lite information om just doping.

Hur testas personer för doping och vad gäller?
Det finns en mängd olika sätt att testa folk för doping. Det mest utarbetade och effektivaste sättet görs av WADA (World Anti Doping Agency). Det är dessa tester som genomförs i t.ex. de olympiska spelen och för atleter inom riksidrottsförbundet. Testerna görs vanligen genom urinprov och/eller blodprov. Anledningen till att man testar både blod och urinprov är för att olika substanser går att spåra olika bra i respektive prov. Ett exempel är ämnet HGH (Human Growth Hormone) som t.ex. endast går att upptäcka via blodprov (1).

Beroende på när testerna görs testas olika substanser. WADA här nämligen två olika listor de går efter. De har en lista där de listar substanser och metoder som är förbjudna såväl vid tävling som utanför tävling. I den listan hittar man substanser såsom AAS (androgena anabola steroider), EPO (erytropoietin), HGH och maskerande substanser (2).

I den andra listan hittar vi substanser som endast testas för vid tävling. Vardagsmotionärer på idrottsanläggningar som har antidoping samarbete med riksidrottsförbundet behöver alltså inte bekymra sig om denna lista, då dessa tester endast utför i samband med tävlingar. Det största på denna listan är att man här även testar efter stimulanter och vissa droger såsom kokain, amfetamin, cannabis och heroin. I vissa sporter såsom bågskytte och bilsport testar man även för alkohol. Värt att notera är att inte alla droger finns med på WADA-listan, t.ex. finns inte hallucinogena droger såsom LSD, psilocybin och meskalin med på listan (2).
Det som är viktigt att komma ihåg dock är att vissa substanser har ett gränsvärde som måste överstigas för att det ska räknas som om en person har dopat sig. VIll du veta om cannabis gränsvärde har jag skrivit en artikel om det här.
Är kosttillskott doping?
Riksidrottsförbundet har gjort vissa videoklipp som berör riskerna med kosttillskott. I dessa klipp är man noga med att betona att det inte finns några kontroller för kosttillskott. I introduktionen av tidigare nämnda klipp öppnar man klippet med den här informationen:
”För en tid sen granskade livsmedelsverket 43 kosttillskott. Av dessa uppfyllde endast 2 märkningskraven. 30 produkter innehöll potentiellt hälsofarliga växter eller växtextrakt. 28 produkter innehöll substanser som kan ge biverkningar. 18 produkter utlovade effekter utan vetenskaplig grund. 8 produkter skulle vid prövning klassas som läkemedel.” (7).
Det man inte nämner är hur dessa produkter valdes ut. I livsmedelsverkets rapport står det ”Flertalet av de kosttillskott som valdes ut för granskning hade påståenden om viktminskning eller prestationshöjande egenskaper.”. När man sedan kollar vilka kosttillskott de valde ut att testa blir detta ännu mer intressant. Det är uppenbart att man specifikt har gått efter misstänksamma kosttillskott när namnen på några av kosttillskotten är: ”Blaze Xtreme”, ”Cheaters ReliefTM” och ”Tight! Hardcore” (8). Av de testade kosttillskotten är ingen av de vanligaste typen av kosttillskott testade och då tänker jag på proteinpulver, gainers eller kreatin. Det rör sig specifikt mer om kosttillskott som är under kategorin prestationshöjare eller fettförbrännare. Att detta inte ens förklaras i riksidrottsförbundets videos är under all kritik och ger en vinklad bild av verkligheten. Det är givetvis bra att man avslöjar att vissa kosttillskott potentiellt kan vara farliga, men det är oerhört vinklat att inte nämna vad som egentligen blev testat.

Här är ett av riksidrottsförbundets klipp om kosttillskott:

Vad är straffet för doping?
Doping hanteras olika både inom olika organisationer och även skiljer det sig mellan länder.
I Sverige är som bekant t.ex. androgena anabola steroider olagligt och straffet för ringa dopingbrott ger böter eller fängelse upp till sex månader (9) . Däremot i Storbritannien är det tillåtet att använda och inneha för privat bruk (10).
Olika idrottsförbund hanterar också doping olika. Som jag har skrivit tidigare är WADA-tester den effektivaste och mest utarbetade testmetoden för att upptäcka doping. Vissa förbund använder dock sig av andra sorters test. Det finns olika anledningar till det här. En anledning är att WADA-testerna är dyra. När jag mailade riksidrottsförbundet har jag fått fram att år 2014 spenderades 12.8 miljoner kronor för dopingkontroller i Sverige och de gjorde 3541 prov. Det innebär att varje test kostar ca 3600 kronor.
En annan anledning till att vissa ligor inte använder WADAs tester är att de är just väldigt effektiva och straffen för doping är väldigt hårda, detta gynnar inte ligor eller organisationer som bedrivs som företag. Ett företag som tjänar pengar på att folk vill se de bästa atleterna i världen vill givetvis inte stänga av deras bästa atleter. Om vi tar den amerikanska fotbollsligan NFL som exempel är deras straff för användning av doping betydligt lägre än WADA:s. En person som åker dit för doping i NFL för första gången blir avstängd i fyra matcher, vilket innebär ungefär fem veckor (11). Ett motsvarande brott under WADA:s regler där atleten inte kan bevisa att hen inte har intagit substansen oavsiktligt ger en avstängning på fyra år (12).

Går det att komma undan med doping?
WADAs dopingtester är väldigt bra, men inget är givetvis perfekt. Det går att komma undan med doping på lite olika sätt. För att WADAs tester ska ge utslag måste testerna givetvis bli av, något som t.ex. Jamaica har fått stor kritik för eftersom det har varit stora luckor bland perioderna där atleterna blir testade (13). Ett annat land som också får kritik för sina dopingtester är Ryssland, som enligt vittnesuppgifter och dokument mörkar tester för vissa atleter (14).
Man behöver dock inte vara i ett visst land för att komma undan med doping. EPO är en form av bloddoping som är väldigt effektiv framförallt för konditionsidrottare. Fransk tv har visat att det går att ta mikrodoser av detta och ändå klara sig på WADAs tester (15). En artikel av Mark Daley publicerades även på BBC där han berättar hur han gjorde ett liknande experiment på sig själv, även han kom undan med det på testerna (16).
Ytterligare ett sätt att komma undan är att ta AAS under sin amatörkarriär, där chansen att åka fast är oerhört låg. Endast 10% av testerna från riksidrottsförbundet görs nämligen på icke tävlande atleter (17). Detta är förståeligt, kostnaden att testa alla motionärer lika frekvent som elitidrottarna hade varit enorm. Gymmet jag tränar på är anslutet till riksidrottsförbundet och ett anti-dopingprogram som kallas ”100% ren hårdträning”. Under mina 1.5 år på det gymmet har de endast gjort tester två gånger med ca 1 års mellanrum. Tränar en person dessutom på ett gym som inte är anslutet till riksidrottsförbundet kommer endast testning att ske om polisen dyker upp. Jag har inte lyckats få fram någon forskning eller liknande på hur lång tid efter som det går att spåra diverse AAS substanser, men på diverse internetforum kan man läsa om en mängd olika AAS som går ur kroppen mellan 2-4 månader. Jag är dock väl medveten om att dessa forum inte är pålitliga nog som källor. Det jag vill komma till dock är att om en person lyckas ta AAS under sin amatörkarriär utan att åka fast drar individen nytta av detta flera år efter att individen har tagit AAS. En studie visar nämligen på att styrkelyftare som hade använt AAS för 4.9-11.3 år sedan fortfarande hade fler cellkärnor i en muskelcell än vad aktiva dopingtestade styrkelyftare hade, vilket visar på fördelar långt efter användningen av AAS (18).

Slutord
Det jag ville med denna text var att ge en överblick av vad doping är och vad som gäller, eftersom jag anser att informationen från riksidrottsförbundet är väldigt dålig och missvisande. Det jag också ville göra är att ta bort illusionen om att alla atleter är ”rena” bara för att de hävdar att de är det, alternativt att det har klarat ett dopingtest någon enstaka gång. Det enda man kan säga med säkerhet är att en atlet är testad eller inte testad vid vissa tillfällen och ifall de i så fall har testats positivt eller negativt vid dessa specifika tillfällen. Det finns givetvis massor av elitatleter som inte dopar sig, men för att undvika nya chocker som t.ex. Lance Armstrong är det viktigt att komma ihåg att en atlet som har allt att förlora i form av sponsorer samt hela sin idrottsliga karriär kommer nämligen aldrig erkänna att hen har dopat sig (19).

/ Daniel Dalerhult 

Referenser

 1. HUMAN GROWTH HORMONE (HGH) TESTING. [Online] 06 25, 2015. https://www.wada-ama.org/en/questions-answers/human-growth-hormone-hgh-testing#item-650.
 2. World Anti-Doping Agency. [Online] 06 24, 2015. https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-prohibited-list-en.pdf.
 3. WADA Laboratory Committee. WADA. [Online] 06 24, 2015. https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/WADA-TD2014DL-v1-Decision-Limits-for-the-Quantification-of-Threshold-Substances-EN.pdf.
 4. Cannabidiol inhibits THC-elicited paranoid symptoms and hippocampal-dependent memory impairment. [Online] 06 24, 2015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23042808.
 5. New threshold level for cannabis. [Online] https://www.wada-ama.org/en/media/news/2013-05/new-threshold-level-for-cannabis.
 6. BBC reporter gets THC injections. [Online] [Cited: 06 24, 2015.] https://www.youtube.com/watch?v=ZGr0ne9FHOM&ab_channel=intercannabis.
 7. Riskerna med kosttillskott. [Online] 06 25, 2015. https://www.youtube.com/watch?v=-qAIdwNe_W4&ab_channel=Riksidrottsforbundet.
 8. Anita Laser Reuterswärd, Anna Wedholm Pallas. Kosttillskott som säljs via Internet – en studie av hur kraven i lagstiftningen uppfylls. s.l. : Livsmedelsverket, 2011
  http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2011/2011_livsmedelsverket_2_kosttillskott_som_saljs_via_internet.pdf.
 9. Lag (1991:1969). [Online] [Cited: 07 06, 2015.] https://lagen.nu/1991:1969.
 10. [Online] [Cited: 07 02, 2015.] http://www.release.org.uk/law/schedules.
 11. [Online] [Cited: 07 02, 2015.] http://www.csnbayarea.com/blog/biz-ball/sports-drug-testing-policies-nfl-nba-nhl-olympics.
 12. [Online] [Cited: 07 03, 2015.] https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-world-anti-doping-code.pdf.
 13. [Online] [Cited: 07 09, 2015.] http://www.huffingtonpost.com/2013/10/14/jamaica-track-usain-bolt-drug-testing_n_4096390.html.
 14. [Online] 07 09, 2015. http://www.theguardian.com/sport/2014/dec/03/russia-accused-athletics-doping-cover-up-olympics.
 15. [Online] [Cited: 07 09, 2015.] http://www.cyclingnews.com/news/french-television-report-shows-how-micro-dosing-can-beat-uci-biological-passport/.
 16. [Online] [Cited: 07 09, 2015.] http://www.bbc.com/news/uk-scotland-32983932.
 17. [Online] 07 12, 2015. http://www.dn.se/sport/johan-esk-farre-dopningsprover-men-fler-svenskar-aker-fast/.
 18. [Online] [Cited: 07 16, 2015.] http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:144813/FULLTEXT01.pdf.
 19. [Online] [Cited: 07 17, 2015.] http://www.theguardian.com/sport/2013/jan/18/lance-armstrong-admits-doping-oprah-winfrey.
Please like & share:

2 reaktion på “Doping – vad gäller och går det att fuska?

 1. Pingback: Cannabis på WADA-tester |

 2. Pingback: Ett dopingtest är bara ett test… |

Kommentarer inaktiverade.